Vi skal hjelpe mange

Vi i Streetlight er dypt rørt over all den støtten vi har fått de siste to ukene, både i form av støtteerklæringer og midler for å gjenoppbygge senteret. Hver krone kommer godt med når vi skal gjenreise vårt tilbud i Tacloban. Som Erlend flere ganger har uttalt de siste dagene er behovet for oss langt større nå, enn hva det var før tyfonen – og da var det stort.

Våre mål og vår drivkraft om å gjøre en forskjell for barn i Tacloban, og tilby dem et verdig liv med fokus på utdanning, utvikling og lek i trygge omgivelser, i stedet for et liv på gata, består og er styrket etter de siste ukenes hendelser.

Vi var heldige som var en del av Dugnad2013. Midlene fra den TV-sendte innsamlingsaksjonen er øremerket til å bygge opp igjen undervisningssenteret og tilbudet der, og sikre driften av det i årene fremover. Utdanning er det viktigste bidraget for å gi barna som bor i slummen en mulighet for å komme seg ut av den og inn på høyere studier og ut i jobb.

For de foreldreløse barna og for de syke i slummen er barnehjemmet og helsestasjonen viktigere. De mange bidragene som vi har fått av lokale ildsjeler, skoler, bedrifter og privatpersoner som har ønsket å hjelpe barna er helt nødvendig for å bygge opp og drive dette tilbudet. Vi vet at vi ikke kan hjelpe alle barna som er rammet av tyfonen. Det er tusenvis, men vi kan hjelpe en del. Hver krone som har kommet inn og som kommer inn fremover vil gå til dette arbeidet, og selv om de kanskje utgjør en liten forskjell for giverne utgjør de en enorm forskjell for barn og ungdom i Tacloban.

Utgangspunktet for oss som startet Streetlight var at med ungdommelig pågangsmot, stayerevne og bruk av vår fritid var mye mulig. Det eneste som er endret er at vi har blitt litt eldre. Pågangsmotet og stayerevnen er den samme, og vi skal heller ikke fremover bruke innsamlede midler til administrasjon eller byråkrati i Norge. De skal brukes til handling i Filippinene.

Dessverre blir katastrofer som oftest glemt ganske raskt. Barna i Tacloban trenger din og vår hjelp også når medienes fokus er rettet mot nye hendelser. Vi står overfor en stor jobb i Tacloban. Det vi brukte nesten 10 år på å bygge opp er borte. Vi skal bygge det opp igjen på måneder. I tillegg til de barna vi allerede har ansvar for, skal i gi et tilbud til nye barn som er blitt foreldreløse eller som står uten et undervisningstilbud eller et medisinsk tilbud. Ikke glem barna, de trenger deg nå og de trenger deg fremover. Vi har fått en start på gjenoppbyggingsarbeidet som vi ikke kunne drømme om. Bidrag som kommer inn fremover vil sikre at vi oppfyller drømmene og behovene til enda flere av gatebarna i Tacloban.

Gi din støtte gjennom Paypal

Nyhetsbrev Få nyheter og oppdateringer