Et senter for barn i nød

Streetlight ble stiftet i desember 2004 av Erlend Johannesen i Trondheim. Målet er å hjelpe barn og unge i Filippinene og la unge mennesker fra Norge få mulighet til å bidra i aktivt dette arbeidet.

I 2005 dro Erlend til byen Tacloban for å starte barnehjem, og i 2006 tok de inn de første barna. Streetlights første prosjekt var barnehjemmet for gatebarn i byen. Før tyfonen rammet senteret besto senteret av barnehjemmet, en skole som ga et undervisnings- og utviklingstilbud for barn fra slummen, samt en liten medisinsk klinikk, der både barna som er tilknyttet senteret og barna i nabolaget kunne få enkel medisinsk behandling.

Streetlight er en politisk og religiøst nøytral organisasjon. Alle i Streetlight Norge jobber frivillig og ulønnet. Det gjør at tilnærmet 100 prosent av de midlene som kommer inn fra privatpersoner, skoler og virksomheter går til hjelpearbeidet.

Hovedorganisasjonen Streetlight Norge ledes av Erlend Johannesen. I styret sitter i tillegg Liv Anette Strand, Ragnhild Frengen, Robert Hoven, Isabell Lykke og Sidsel Bjørnseth.

Streetlight Philippines er en lokalt styrt organisasjon som er ansvarlig for arbeidet i Filippinene. Styret ledes av sosialarbeideren Neva Homeres Johannesen. De samarbeider tett med filippinske myndigheter.

Streetlights regnskap 2014

Gi din støtte gjennom Paypal

Nyhetsbrev Få nyheter og oppdateringer